Bureau

Bureau 2023-01-27T10:33:34+00:00

Wat we doen
URBANOS is opgericht in 2010 en heeft sindsdien gewerkt aan diverse projecten. Van gedetailleerde stedenbouwkundige plannen tot aan grote visies voor de toekomst, van pragmatische adviezen hoe een gebied getransformeerd kan worden tot aan onderzoeken naar de oorzaak en oplossing van de leegstand van kantoren. Uiteindelijk is het resultaat vaak een ruimtelijke strategie, stedenbouwkundige ontwerp of een visie. Het startpunt is meestal niet ruimtelijk, want onze opdrachtgevers willen de sociale cohesie of de economie versterken of geïnspireerd raken door innovatieve en spannende oplossingen. Een greep uit ons aanbod.

Activering van (openbare) ruimte
Iets kan “mooi” zijn, maar als niemand de openbare ruimte of een kantoorgebouw gebruikt, dan staat het maar te staan. Door op zoek te gaan naar actieve partijen, naar nieuwe activiteiten en programma’s en naar financiële dragers komen ruimtevragers in beeld die leven in de (openbare) ruimte blazen. In Quito is een straat tot leven gekomen in opdracht van de Human Cities Coalition en voor de ondernemersvereniging van het Amsterdamse Rokin hebben wij een tijdelijke rode loper gemaakt en op deze manier een nieuwe openbare plek gemaakt in het centrum van de stad. Steeds hebben wij het participatieproces gedaan, het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt en zijn we betrokken geweest bij de uitvoering.

Herontwikkeling van wijken en bedrijventerreinen
Wie doet wat. Goede ideeën genoeg en daarom is de juiste verdeling tussen bottom-up en top-down essentieel bij het herontwikkelen van wijken en bedrijventerreinen. In sommige wijken zijn bewoners geëngageerd en actief om van hun omgeving iets goed te maken en is faciliterend overheidsbeleid voldoende, in andere wijken draait het om verleiden en motiveren. Wij zoeken dan naar de juiste mix en bijbehorende rollen van stakeholders. Daarnaast zetten wij in op concrete acties die morgen uitgevoerd kunnen worden en bijdragen aan de lange termijn visie zodat iedereen ervaart dat ook daadwerkelijk iets gebeurd. Een goed voorbeeld is onze aanpak in Brukske, waar wij inzichtelijk hebben gemaakt wat je kan bereiken met de openbare ruimte en welke ontwikkelstrategie dan het best past. Ook bij het omvormen van Park ‘t Nieuwelant in Vlaardingen was het stedenbouwkundig totaal ontwerp en de eenvoudige strategie bestaande uit vijf deelprojecten (uitgevoerd door groepen van bewoners) het middel om het park tot het hart van de buurt te maken.

Visies voor buurten, wijken en steden
De toekomst lonkt, maar wat gaat er gebeuren en wat betekent dat voor mijn huis, straat, buurt, wijk, stad of regio? Altijd een spannend vraagstuk en essentieel om over na te denken omdat veel staat te veranderen. Voor Alliander hebben wij bijvoorbeeld nagedacht over een stad waar bewoners zelf voor hun energie zorgen, voor de Economic Board van Amsterdam wat een circulaire haven betekent en hoe sociale huurders een nieuwe rol kunnen krijgen in hun woonomgeving was de uitdaging bij Havensteder.

Participatie en communicatie
Onze naam “URBANOS” betekent stedelingen in het Spaans omdat zij centraal staan in het maken en uitvoeren van de plannen. Onze plannen worden gevoed vanuit gesprekken met stakeholders en experts. Wij organiseren hiervoor gesprekken, debatten, workshops, knutselactiviteiten, actieve installaties en vele andere manieren om iedereen een kans te geven om zijn of haar stem te laten horen. Ook coachen en adviseren wij ambtenaren en corporaties over hun rol bij bottom-up processen zodat zij het proces niet overnemen en leren wij hoe zij actief kunnen samenwerken met hun inwoners.

Onderzoeken, kennis uitwisselen en doceren
Onderzoek zit in onze genen. Bij elk project doen we natuurlijk onderzoek naar bijvoorbeeld de geschiedenis van een plek, de economische en sociale situatie, morfologie of de ruimtelijke context op de verschillende schaalniveaus. Daarnaast hebben we een aantal thema’s verder onderzocht in separate onderzoeken, zoals Stedenbouwkundige analysemethoden, de circulaire wijk, de Leegstand van kantoren, de Rol van een wijkmarkt bij het activeren van wijken en bijvoorbeeld het Stedenbouwkundig bureau van de Toekomst.
Vanuit bovenstaande activiteiten werken wij ook aan het uitwisselen, overdragen en vermarkten van onze kennis in Nederland en ver daarbuiten. Er gebeurt zo veel in Nederland en in de wereld, daar kun je van leren en genieten. Daarom organiseren wij verschillende trainingen en studiereizen en doceren wij aan studenten en professionals. Voorbeelden zijn een studiereis naar Colombia over bottom-up stedelijke ontwikkeling en een inspiratiebezoek vanuit Colombia met als thema de governance van regio’s. Ook voor Chinezen, Zweden, Chilenen en vele andere groepen hebben wij studiereizen en excursies in Nederland georganiseerd rondom een specifiek thema zoals stedenbouw, energieneutraal bouwen, participatie of volkshuisvesting. In Nederland wisselen wij kennis uit via lezingen en doceren wij aan verschillende hogescholen, academies en universiteiten over bijvoorbeeld strategie in stedenbouw, wijkeconomie en stedenbouw of onze ervaringen met het werken in het buitenland.

Internationaal werken
Wij werken al een aantal jaren buiten Nederland. Het betreft stedenbouw, advieswerk, zoals marktonderzoeken, het geven van workshops en lezingen en/of het organiseren van kennisuitwisselingen. We hebben verschillende workshops georganiseerd, zoals de Creative Challenge om creatieven te verbinden of de workshops over verdichting om de Dutch approach van stedenbouw te promoten. Wij hebben bijvoorbeeld onderzocht welke kansen Colombia biedt voor de Nederlandse fietsindustrie, stedenbouw, architectuur en design. In Spanje, Guatemala, Costa Rica, Panama en Ecuador, Colombia en Argentinië hebben we workshops en lezingen gegeven over het stimuleren van stedelijke ontwikkeling, fietsen of de creatieve industrie. Ook hebben aan workshops meegedaan in Denemarken, België en Colombia.
Wij waren benieuwd hoe andere creatieven in het buitenland ondernamen en zijn dit gaan onderzoeken via interviews. Het onderzoek is uitgemond in de publicatie “Buiten de grenzen kleuren”.
Vanuit onze ervaringen helpen wij ook andere bureaus bij het ondernemen in het buitenland.

Meer informatie