Scenario’s voor de openbare ruimte van de wijk Brukske

Scenario’s voor de openbare ruimte van de wijk Brukske 2018-06-04T13:43:40+00:00

Project Description

De gemeente Venray en Wonen Limburg evalueren het Masterplan dat zij 5 jaar geleden hebben opgesteld voor de stedelijke vernieuwing van de krachtwijk Brukske. Zij hebben het Atelier van de Rijksbouwmeester om een onafhankelijk advies gevraagd. Wij zijn vervolgens door de Rijksbouwmeester gevraagd om het advies te geven.

De vraagstelling draaide om de rol van de openbare ruimte. Wij zijn deze rol gaan onderzoeken door een aantal scenario’s te ontwerpen die bijdragen aan de sociale, economische en/of ruimtelijke ontwikkeling van de wijk. Via de Effectenarena van de SEV is vervolgens onderzocht welke resultaten de scenario’s opleveren. Aan de hand van de analyse, scenario’s en Effecten is afsluitend een advies gegeven hoe verder gegaan kan worden met de herontwikkeling van de wijk.

Brukske is een zogenaamde ‘bloemkoolwijk” met alle bijkomende typische problemen en kansen. Wij zijn gaan onderzoeken hoe deze wijk nog aantrekkelijker gemaakt kan worden voor de bestaande bewoners en voor toekomstige bewoners. De openbare ruimte, de wegen, de voorzieningen en woningen bieden kansen om op verschillende manieren ontwikkeld en beheerd te worden en hiermee kan de economische, sociale en ruimtelijke ontwikkeling integraal worden verbeterd.

Naast een uitgebreide rapportage hebben wij ook een “spel” ontwikkeld waarbij gekozen kan worden tussen enerzijds de ruimtelijke verandering en anderzijds de effecten van deze verandering. Het “spel” inspireert en geeft snel inzicht in ruimtelijke veranderingen en effecten.
Ter info: de Rijksbouwmeester geeft via Oog op de Buurt onafhankelijke adviezen. Klik hier voor meer informatie. In september 2013 worden de resultaten gepubliceerd. Een interview naar aanleiding van het project en de rol van ontwerpkracht is te lezen op de site van Oog voor de Buurt.

Opdrachtgever: Atelier van de Rijksbouwmeester i.s.m. gemeente Venray en Wonen Limburg
Uitvoering: 2013