Anders Werken

Anders Werken 2021-08-27T09:36:50+00:00

Project Description

Denken, Ontwerpen en Doen is onze aanpak. Deze aanpak paste goed bij het ontwikkeltraject “Anders werken aan stad, dorp en land” dat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseerde. Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigde het Fonds  gemeenten om het ontwikkeltraject te volgen. Zij boden de mogelijkheid voor gemeenten om onder begeleiding van ervaren stadmakers hun lokale netwerk uit te bouwen en samen met lokale partners én met ontwerpers aan de slag te gaan met actuele ruimtelijke en maatschappelijke opgaven in hun eigen gemeente. Wij waren gevraagd om initiatieven in Groningen en Deventer een stap verder te krijgen.

In Deventer werkte een consortium van bedrijven, instellingen en de gemeente aan de stadscampus. Hier hebben we plannen gemaakt hoe met kleine stappen die ‘morgen’ ondernomen kunnen worden bijdragen aan de lange termijn strategie om een stadscampus te maken.

Groningen wordt steeds internationaler door de universiteit, onderzoekscentra en bedrijven. We hebben meegedacht over de aanpak en bijgedragen aan het Genereus Stadmaken! festival.

Denken, Ontwerpen en Doen op een participatieve manier is een aanpak die gegroeid is uit onze jarenlange ervaringen met stadmaken. We hebben veel ‘Denk’ vragen gehad, zoals wat is een inclusieve stad, een menselijke straat, circulaire wijk of de rol van winkelcentra in wijken. Hier maakten wij dan ook ontwerpen voor wat deze theorieën betekenen voor het ontwerp van een stad, wijk en openbare ruimte. Wij wilden niet blijven hangen in theorieën en ontwerpen en zijn daarom onze ‘Doen’ projecten gaan ondernemen. Dit zijn tijdelijke openbare ruimten of activiteiten die bijdragen aan het draagvlak, levendigheid en een geweldig participatie middel zijn omdat iedereen de ervaring krijgt van wat zou kunnen veranderen in hun buurt. Kijk bijvoorbeeld eens in Den Haag (doel was participatie), Amsterdam (placemaking), Quito (inspireren, ervaring) en Leiden (levendigheid tijdens de bouw).