UN Habitat Village – Ruta de la Experiencia

UN Habitat Village – Ruta de la Experiencia 2023-01-27T12:36:56+00:00

Project Description

Een gaaf staaltje van tactical urbanism in Quito (Ecuador) om de launch van de Human Cities Coalition groots te vieren. Want waar kon de Human Cities Coalition beter starten dan tijdens de UN Habitat III conferentie in Quito (oktober 2016) waar de toekomst van verstedelijking werd besproken. De Human Cities Coalition, geïnitieerd door Akzo Nobel, is namelijk een samenwerking tussen het bedrijfsleven, Nederlandse overheid en kennisinstellingen om het leven in steden beter te maken.

Wij hadden een plan bedacht. Conferenties overspoelen de stad en de dag na afloop is weinig over en stadsbewoners hebben geen idee wat eigenlijk is gebeurd. Dat kon anders vonden wij en zeker bij de UN Habitat III conferentie die ging over de toekomst van verstedelijking. Dus geen tentoonstelling over de Human Cities projecten, maar een stuk stad écht veranderen. Door iets in de stad te doen gaven wij bezoekers van de conferentie een reden om de stad in te gaan en lieten wij de bewoners van Quito zien wat achter de hekken van de conferentie werd besproken. Daarnaast wilden wij een nalatenschap achterlaten; enerzijds de fysieke interventie en anderzijds een sociale die bestond uit het feit dat buren elkaar beter kenden en dat een netwerk van lokale stadsmakers werd gevormd door het openen van Fabrica Ciudad; een stadsambassade van Pakhuis de Zwijger. We hebben dit plan ingediend voor de Habitat Village projecten en zijn geselecteerd en opgenomen in het officiële programma met bezoeken van Joan Clos en Peter Thomson.

De Ruta de la Experiencia is gestart vanuit de behoeften van de bewoners. We zijn samen met Inge Kok Postma van de Human Cities Coalition een viertal keer in Quito geweest om een goede locatie te vinden, bewoners te bevragen en te betrekken, de gemeente te enthousiasmeren voor het plan en de vergunningverlening en bedrijven voor de uitvoering te vinden.participatory project in quito

We hebben eerst een normale straat gezocht die vlakbij de conferentie was en hebben vervolgens via workshops, herinneringskastjes en vele gesprekken onderzocht wat in de buurt goed en slecht ging. In Calle Jorge Washington speelden problemen die eigenlijk in heel Quito of misschien zelfs wel voor heel veel grotere steden gelden. Bewoners waren het beu dat zij leefden in de smog van auto’s en bussen, zij misten ruimten om elkaar te ontmoeten of te spelen, ze wilden meer groen, zij wilden een fijnere openbare ruimte en bovenaan het lijstje van wensen stond meer veiligheid. Er is een teaser film gemaakt om het project aan te kondigen.

Met deze wensen in het achterhoofd hebben we een concept gemaakt om de straat tijdelijk en permanent te veranderen en hebben vervolgens binnen de Human Cities Coalition bedrijven gezocht die konden bijdragen aan een oplossing.

– Een straat is afgesloten en hier is een groot plein gemaakt door de straat te beschilderen. De bladeren waren vergrote prints van de oorspronkelijke planten die in deze voormalige tuinstad stonden. Er was veel ruimte voor zitten en door het vele groen ontstond een bijzondere plek in het hart van de stad; spontaan hebben meerdere bands opgetreden. De eerste dag ontweek iedereen het plein, maar aan het eind van de week zaten de banken vol. De gemeente heeft besloten om het plein permanent te maken en is nu in het proces om het beleidsmatig mogelijk te maken.

Ruta de la experiencia quito

– Meer groen hebben we gemaakt door straten open te maken en ruimte te maken voor bomen en planten. Bijna 200m2 aan bloemen en 30 bomen gaven de straat een totaal ander beeld. Arcadis, KPMG, Alliander en KLM hebben dit mogelijk gemaakt en de lokale staff van de KLM heeft zelf bomen geplant. Onderhoud is een verantwoordelijkheid van de omwonenden in samenwerking met de net opgerichte Urban Farming School cq Buurttuin. De ruimtelijke kwaliteit van de straat is bijvoorbeeld ook verbeterd door een lompe muur van een verticale tuin te voorzien (mogelijk gemaakt door Akzo Nobel Special Chemicals) en schoolkinderen uit te nodigen om deze muur te beschilderen.

greening quito

– Nieuwe verblijf- en speelplekken zijn gemaakt. In een “dode hoek” is samen met Stadswerk een speelplek gemaakt voor de buurtkinderen. Verder zijn in de straat een aantal mini-parkjes gemaakt op parkeerplekken. Hier kunnen bewoners relaxen en restaurants hadden extra ruimte voor hun klanten.

Om de veiligheid te verbeteren is bijvoorbeeld de straatverlichting door LED van Philips vervangen zodat de straten minder donker zijn. Het monumentale culturele centrum Benjamin Carrion, de thuisbasis van Fabrica Ciudad, is bijzonder verlicht waardoor bezoekers de plek beter weten te vinden. Ook hebben we meer plekken gemaakt om buiten te zitten zodat het straatleven actiever is en het aantal “ogen op straat” toeneemt.

Centro Cultural Benjamin Carrion Philips Lightning

– De verkeersveiligheid is verbeterd. Oversteken was gevaarlijk en wij hebben “olifantsoren” gemaakt om de de bochten minder ruim te maken voor auto’s zodat voetgangers makkelijker konden oversteken. Ook zijn fietsparkeerplekken gemaakt voor Fabrica Ciudad om het fietsen te stimuleren.

wall painting quito

– Veel veranderingen waren misschien niet direct zichtbaar, maar hadden wel een groot effect. Interquimec en Akzo Nobel Deco Painting hebben bijvoorbeeld de graffitti van de muren verwijderd en bijna alle huizen in de straat geverfd. Bijna 100 vrijwilligers zijn eerst opgeleid in hoe zij moeten schilderen en zijn daarna aan de slag gegaan met het schilderen van alle huizen, hekken en stukken straat.

Painting ruta de la experiencia quito

Tijdens de Habitat III week was een uitgebreid programma georganiseerd in de straat om de straat te activeren. Fabrica Ciudad, een stadsambassade van Pakhuis de Zwijger, had een uitgebreid programma waarin lokale en internationale stadsmakers werden verbonden. Verder was er dagelijks muziek, een markt en elke avond werden films vertoond over de stad door Ocho y Medio. Klik hier voor een overzicht van het programma. Het activiteitenprogramma was mogelijk gemaakt door de Nederlandse ambassade in Peru en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

urban movies quito

Studenten stedenbouw van de lokale universiteit Pontificia Universidad Catolica de Ecuador (PUCE) hebben meegeholpen aan opzetten van het project, de communicatie met de buurt, het programma van de Fabrica Ciudad en bij het veranderen van de straat.

De opening van de Ruta is groots gevierd met de buurt. Op zondagavond waren bijna 200 buurtbewoners uitgenodigd voor een straatdiner met muziek en natuurlijk  toespraken van de officials waaronder Jan van Zanen (burgemeester van Utrecht), André Veneman (directeur duurzaam bij Akzo Nobel), Kees Rade (ambassadeur Sustainable development van het ministerie van Buitenlandse Zaken) en natuurlijk de lokale burgemeester Alfredo Leon. Bij aankomst was iedereen nog schuchter, maar uiteindelijk was het gezelligheid troef.

Resultaat:

– Buurtbewoners geloofden weer meer in hun eigen buurt en zorgen voor bloemen, bomen en nieuwe openbare ruimtes.

– De gemeente kreeg meteen aanvragen van andere bewoners die zelf ook hun buurt willen veranderen, dus het project inspireerde anderen.

– de gemeente dacht over afsluiting van een straat, maar durfde het niet aan. Het experiment heeft laten zien wat de gevolgen zijn en de gemeente gaat de straat nu afsluiten en zorgen voor meer ruimte voor mensen in plaats van auto’s.

– de gemeente wil de aanpak en de ideeën uitrollen naar andere straten en buurten omdat wij hebben laten zien dat de behoefte groot is en met beperkte middelen veel bereikt kan worden.

Er is nog een film van circa 3 minuten gemaakt door Van Vlier Media over het proces en de resultaten.

De overdracht van het plan aan de gemeente en bewoners had natuurlijk nog wat voeten aan de orde. Ook is het vandalisme en criminaliteit groot waardoor bepaalde interventies kapot zijn gemaakt of zijn gestolen.

Meer weten, kijk dan eens op bijvoorbeeld de Citiscope website of op de site van de Human Cities Coalition. Anne-Marie Rakhorst, vice-voorzitter RvT van de Human Cities Coalition, heeft een artikel gepubliceerd over haar belevenissen. Natuurlijk heeft de lokale media ook aandacht besteed, bijvoorbeeld La Hora. In Pakhuis De Zwijger hebben wij een korte presentatie gegeven tijdens een avond over de UN Habitat Labs.

De Human Cities Coalition is gestart met een showcase in Quito en onderneemt nu projecten in Jakarta en Manilla om het leven in sloppenwijken te verbeteren.

add public space in quito

New public space in quito