Buurtaanpak Rivierenwijk en Transwijk

Buurtaanpak Rivierenwijk en Transwijk 2022-04-15T14:01:33+00:00

Project Description

Er gaat de komende jaren veel veranderen in de Rivierenwijk en Transwijk door de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone. De gemeente en de bewoners hebben afgesproken om de effecten van de herontwikkeling op de bestaande wijken te onderzoeken. Het onderzoek moest leiden tot een buurtaanpak met maatregelen, waarbij zoveel mogelijk is rekening gehouden met de wensen van de huidige bewoners van de omliggende wijken. In maart 2019 heeft een bewonersgroep samen met de gemeente aan het stedenbouwkundig bureau URBANOS de opdracht gegeven voor de buurtaanpak

Veel bewoners, dus ook veel wensen. In de participatie stond dan ook het ophalen van de diverse wensen centraal. Dat betekende ook dat we op veel manieren deze wensen moesten verzamelen om iedereen de kans te geven haar wensen te uiten. Dus naast bewonersavonden zijn we bewoners op straat gaan interviewen, stonden brievenbussen in de supermarkt en stadsboerderij waar bewoners vragenformulieren konden inleveren en heeft een online enquête ook veel informatie opgeleverd. Belangrijkste aandachtspunten waren het groen in de wijk en het parkeren. Al deze informatie is gebruikt om met bewoners maatregelen te formuleren die uitgevoerd kunnen worden om wijk te verbeteren. De maatregelen zijn op wijk en straatniveau, afhankelijk waar het probleem en de oplossing speelde. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanpassen van straten zodat het fiets- en autoverkeer goed samen kunnen gaan en het vergroenen van de wijk.

De maatregelen zij heel concreet gemaakt door duidelijk te beschrijven wanneer realisatie gaat plaatsvinden, waar de financiële middelen vandaan komen en hoe bewoners worden betrokken bij de uitwerking van de maatregelen. En ook belangrijk, alle veranderingen worden gemonitord zodat bijgestuurd kan worden.

De buurtaanpak is vastgesteld in oktober 2020. Klik hier om de buurtaanpak te bekijken.

Project Details

Categories: