Team

Team 2017-06-12T11:28:23+00:00
Ir. Pepijn Verpaalen
Ir. Pepijn Verpaalen
Mijn visie is dat synergie tussen gebouw, gebied en gebruiker als resultaat geluk en geld moet zijn. Deze 5 G’s zijn voor mij leidend bij het duurzaam ontwikkelen van succesvolle gebouwen en gebieden. Ik geloof dat succesvolle gebouwen en gebieden ruimtelijk, economisch, sociaal en energetisch aansluiten bij de vraag van de gebruikers (bedrijven, bewoners, etc.) en hierdoor aantrekkelijk blijven om te investeren en daardoor op de lange termijn duurzaam zijn.

Naast een Delfse stedenbouwopleiding heb ik ook aan de Erasmus Universiteit Management of the European Metropolitan Region gestudeerd. Dit heeft als resultaat dat ik kan schakelen tussen diverse sectoren en schaalniveaus en tijdperioden. Hierdoor kloppen de plannen op de korte én lange termijn. Ik heb als stedenbouwkundige gewerkt bij het adviesbureau RBOI en bij de gemeente Zwijndrecht. Hierna ben ik als adviseur gebouw- en gebiedsontwikkeling aan de slag gegaan bij ICSadviseurs.In 2010 heb ik samen met Camila Pinzon Urbanos opgericht om bij te dragen aan het verduurzamen van onze leefomgeving. Ik stuur stedelijke ontwikkelingsprocessen aan en word gewaardeerd om mijn enthousiasme, openheid en creativiteit. Deze competenties wil ik graag inzetten om van uw project een succes te maken.

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer +31 6 47574578 en per mail via pepijn@urbanos.nl

Dr. ir. Camila Pinzón Cortes
Dr. ir. Camila Pinzón Cortes
Na mijn architectuuropleiding in Bogotá ben ik aan de slag gegaan als stedenbouwkundige. Ik heb o.a. gewerkt aan de plannen voor de regio van Bogotá. Na enkele jaren werken ben ik in Delft een masteropleiding stedelijke vernieuwing gaan volgen. Na deze studie Cum Laude te hebben afgerond ben ik gaan promoveren op de morfologische analyse van de randen van steden. Mijn promotie heb ik in november 2009 afgerond en daarna heb ik URBANOS opgericht om mijn kennis in de praktijk in te zetten. Daarnaast doceer ik op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Ik ben een creatief ontwerper en onderzoeker en word gewaardeerd om mijn samenwerking, innovatievermogen en hoe ik mijn theoretische kennis in de praktijk gebruik om onze ontwerpen duurzaam te maken. Ik heb zin om met u samen te werken aan het verduurzamen van uw buurt, wijk, stad of regio. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer +31 6 18241647 en per mail via camila@urbanos.nl