Activering van park ‘t Nieuwelant voor wijkonderneming

Activering van park ‘t Nieuwelant voor wijkonderneming 2017-06-22T10:51:20+00:00

Project Description

De sociale wijkonderneming Vrienden van Vlaardinger Ambacht heeft ons gevraagd om in de Vlaardingse wijk Babberspolder het Park ‘t Nieuwelant te activeren. Drie jaar geleden is het park helemaal opgeknapt, maar het ontbreekt nog steeds aan reuring.  De wijkonderneming wil de ontmoetingen in de wijk stimuleren zodat de betrokkenheid en sociale cohesie toeneemt en wil hiervoor met de bewoners en wijkorganisaties plannen maken om nieuwe activiteiten aan het park toe te voegen. De vraag is wat willen de bewoners, wat hebben ze (ruimtelijk) nodig en wat gaan ze zelf doen om alles mogelijk te maken.

Wij zijn verantwoordelijk voor het participatieproces en het maken van een schetsontwerp. We zijn gestart met het inventariseren van de betrokkenheid en wensen van de verschillende stakeholders in de buurt, zoals ondernemersvereniging, wijkcentrum en scholen. . Dit gaf een eerste inzicht in de activiteiten die mogelijkerwijs toegevoegd zouden kunnen worden. Tijdens een bijeenkomst gaven veel bewoners hun wensen en ideeën, is bekeken waar activiteiten het best passen, hoe het park met kleine ingrepen verbeterd kan worden en welke rol zij willen hebben in het proces. Tijdens een middag zijn dezelfde workshops nogmaals gedaan, zodat ook kinderen, ouders en jongeren hun mening konden geven, want deze groepen ontbraken tijdens de eerste bewonersbijeenkomst. Met deze input hebben wij een schetsontwerp gemaakt dat weer is besproken met de bewoners en de wijkonderneming.

Het plan zet in op versterking van de bestaande inrichting en activiteiten. Bij sport komt meer buitensporten, bij de bestaande speeltuin wordt een natuurspeeltuin voorgesteld als overgang richting het natuurgebied, het hondenveld wordt begrensd met wilgenknotten en beplanting zodat honden niet door heel het park lopen, in het natuurlijk gedeelte worden extra belevingselementen toegevoegd en rond het VOJ-gebouw komt ruimte om te ontmoeten. Het zijn vijf deelgebieden die los van elkaar ontwikkeld kunnen worden. Voorgesteld wordt om te beginnen met tijdelijke inrichtingen zodat getest kan worden hoe groot het draagvlak is.

In april 2015 zijn de plannen voor het park gepresenteerd; eerst aan de gemeente om ook hier draagvlak te krijgen en vervolgens aan de bewoners van de wijk. In mei zijn vervolgens werkgroepen opgericht die onderdelen gaan uitwerken. In juli zijn de eerste aanpassingen verricht en is gestart met het sporten. In het voorjaar van 2016 is o.a. de natuurspeeltuin aangelegd en de wal tussen het hondenveld en looppad. In de zomer van 2017 worden de laatste projecten gerealiseerd en wordt alles in september feestelijk geopend.

Opdrachtgever: sociale wijkonderneming Vrienden van Vlaardinger-Ambacht
Locatie: Park ‘t Nieuwelant in Vlaardingen
jaar: 2015

wijkonderneming vrienden van vlaardinger ambacht activeert park