Energetic city 2050: Arnhemmers zorgen zelf voor energie

Energetic city 2050: Arnhemmers zorgen zelf voor energie 2017-05-19T10:09:03+00:00

Project Description

De energietransporteur Alliander en de gemeente Arnhem vroegen ons om inwoners, bedrijven en kennisinstellingen te inspireren om  zelf met energie aan de slag te gaan. Het resultaat moest verbeeld worden in een stadsontwerp voor 2050.

Vanuit de overtuiging dat mensen heel veel zelf kunnen, zeker als ze samenwerken, hebben wij een systeem opgetuigd dat (maatschappelijke) inzet beloond. Het systeem gaat uit van de maximale Voetafdruk per inwoner. Elke aardbewoner krijgt evenveel Voetafdruk en bij elkaar is deze omvang gelijk aan de wereldgrootte. Via de Ecobalans verantwoordt elke Arnhemmer jaarlijks zijn leefstijl. Heb je op te grote Voetafdruk geleefd, dan moet je dit compenseren. Heb je nog Voetafdruk over, dan kan je genieten van allerlei voorzieningen. Door deze nieuwe prikkel verandert de leefstijl van de Arnhemmer en verandert ook de stad. Het stadsontwerp laat zien wat gebeurt met de bestaande stad als zelf/coöperatief energieopwekken grootschalig is, als 3d-printers zorgen voor productie in huis, als mobiliteit slim is geregeld door goederen en personenvervoer te combineren, de circulaire economie vertaald is naar de organisatie in de stad en als multifunctionaliteit écht betekent dat functies en programma’s worden gemengd in gebouwen en gebieden. De ideeën en het ontwerp zijn gedeeld met verschillende stakeholders en tentoongesteld tijdens het Future City festival 2012.

Wij hebben veel aandacht gegeven aan het transitiepad. Hierbij was de grondgedachte: Wat nu klein is, is straks groot. Het startpunt is alle (kleinschalige) initiatieven die nu in Arnhem spelen en wij hebben ondernemers, overheid, inwoners en onderwijs rollen gegeven in het laten groeien en innoveren van het systeem en de stad.

Voor een presentatie van de visie, klik hier.

Voor achtergrondinformatie over het systeem, leefstijlen,transitie en stadsontwerp, klik hier

Het team dat onder aanvoering staat van URBANOS was geselecteerd door de gemeente Arnhem en Alliander via een open inschrijving. In het team zitten ook HetEnergieBureau, Praedium en Martijn van der Linden. het was een open en interactief proces waarbij in de periode april/oktober 2012 expedities waren georganiseerd om het stadsontwerp te maken. De expeditie werden o.a. begeleid door Anke van Hal, Winny Maas, Thomas Rau en vele andere experts. Naast professionele teams deden ook studenten en kunstenaars mee. Op de website EnergeticCity2050 is de expeditie te volgen.

De open inschrijving bestond uit een beeld en een tekst. Ons beeld was onderstaand belastingformulier van 2050 die ook andere waarden meenam in de balans over het jaar. Onderstaand de tekst van de inzending:

belastingformulier 2050

“In 2050 zijn duurzame energieopwekking en voedselzekerheid belangrijke schakels van een circulair zelfvoorzienend economisch systeem. Coöperatieven produceren, handelen en zorgen voor een aantal gezamenlijke diensten, zoals kinderopvang en ouderenzorg. Via ruilhandel verwisselen producten/diensten van één persoon of het coöperatief van eigenaar en het platteland neemt het voortouw in het beantwoorden van de grote vraag naar lokale voedselzekerheid en duurzame energie. Verantwoording wordt afgelegd via de jaarlijkse Ecoaangifte; de brug naar het monetaire stelsel waarvan grotere bedrijven en overheid gebruik maken.” Klik hier voor het hele manifest.

Opdrachtgever: gemeente Arnhem en Alliander
Uitvoering: 2012
Programma: expeditie om een visie en stadsontwerp te maken

Team: URBANOS, Praedium, HetEnergiebureau en Martijn van der Linden