Training: Gebruikers betrekken

Training: Gebruikers betrekken 2015-11-03T22:51:17+00:00

Project Description

Training: Gebruikers betrekken bij 0pstellen Programma van Eisen voor Integraal Kindcentrum (IKC)

Uiteindelijk bepalen de gebruikers van een brede school, Integraal Kindcentrum of andere multifunctionele accommodatie het succes. Door de gebruikers in een vroeg stadium te betrekken en mee te laten beslissen ontstaan aan het eind van het proces of tijdens de start van de activiteiten minder problemen. Nadat wij in het stadsdeel betrokken zijn geweest bij meerdere maatschappelijke voorzieningen heeft het stadsdeel ons gevraagd om een training te geven hoe zij zelf met de gebruikers aan de slag kunnen. Naast de procesmatige kant (betrekken, beslissen, inspireren, etc.) is ook de organisatie van belang. Het draait dan om de vragen zoals de rol van de gemeente bij het ontwikkelen van de plannen en bij de uitvoering.

In de training zijn we actief aan de slag gegaan met werkvormen waardoor gebruikers betrokken worden en speelden de organisatorische vragen steeds mee. De betrokken ambtenaren zijn vervolgens zelf in de praktijk aan de slag gegaan.

opdrachtgever: Amsterdam-Noord
Uitvoering:2013