Wonen in de toekomst? Visie voor prijsvraag Havensteder

Wonen in de toekomst? Visie voor prijsvraag Havensteder 2018-06-04T13:39:11+00:00

Project Description

De corporatie Havensteder heeft een prijsvraag uitgeschreven over Wonen in de toekomst. Wij hebben ons gefocussed op het verbeteren van de sociaaleconomische positie van de doelgroep van havensteder en hoe een woonomgeving kan bijdragen aan extra inkomen, zorg en diversiteit. Onze inzending EXTRA is te zien op de website Wonen in de Toekomst.

Klik hier voor de video

Onze visie: Extra
Sociaal kwetsbaren en lagere inkomens zijn de doelgroep van Havensteder nu en in de toekomst. De doelgroep heeft het niet makkelijk: robotisering, WMO, automatisering, verdringing door hogeropgeleiden, bezuinigingen, etc raakt hun sociaaleconomische positie. EXTRA draait om het verbeteren van deze positie door te zorgen voor EXTRA inkomen voor lage inkomens en voor EXTRA zorg voor sociaal kwetsbaren. Bijkomend voordeel is een grotere diversiteit in de woonomgeving, hetzelfde geldt voor de betrokkenheid en de inkomsten voor Havensteder. Hoe?
1. Door EXTRA ruimte te verhuren aan een huurder met een laag inkomen. Deze huurder verhuurt deze extra ruimte en wordt dan een “hospita” voor studenten, een gastvrouw voor toeristen en arbeidsmigranten, een conciërge voor een flexplekken of beheerder van een buurtkamer. Dit genereert inkomsten, ruimte voor een nieuwe groep huurders en diversiteit in mensen en functies.
2. Door betaalde zorgtaken aan buren uit te besteden verdienen lage inkomens bij. Beter voor de portemonnee, maar ook voor betrokkenheid en sociale cohesie.
3. Door de doelgroep hulptaken van vrije sector huurders te laten uitvoeren. Even oppassen, schoonmaken of de was strijken, veel klusjes waarmee de doelgroep kan bijverdienen. De vrije sector huurders zorgen voor diversiteit in het gebouw en extra inkomsten voor de doelgroep en Havensteder.
De toekomst zit in ons en hoe wij met elkaar samenleven. Dit vraagt om een nieuwe visie op organisaties, wet- en regelgeving, de ruimtelijke indeling, inkomen en zorg (subsidies, belastingen, etc). De volgende fase van prijsvraag bestaat uit het opzetten van een lonend concept voor Rotterdammers en Havensteder.

——————————-

Helaas hebben wij niet gewonnen.