Dutch approach voor duurzame stedelijke ontwikkeling

Dutch approach voor duurzame stedelijke ontwikkeling 2017-05-19T10:09:02+00:00

Project Description

The more the merrier; exporting the Dutch collaborative approach to redensify Colombian cities

In 2014 hebben wij een verkenningsonderzoek verricht naar stedelijke ontwikkeling in Colombia. Wij hebben o.a.  een marktverkenning georganiseerd naar Colombia en een delegatie door Nederland geleid. Beide landen kunnen van elkaar leren, het bleek dat het in Colombia ontbreekt aan methoden om samen met verschillende partijen te werken aan integrale plannen; ofwel de Dutch Approach. In 2015 hebben wij daarom in drie verschillende steden in Colombia workshops geven om de Nederlandse stedenbouw en de ‘Dutch Approach’ in Colombia te promoten. Tijdens de workshops werkt een Nederlandse delegatie samen met lokale stakeholders en experts aan concrete casussen om strategieën te ontwikkelen voor het verdichten van Colombiaanse steden. Verdichten is een hot topic in Colombia omdat na decennia van suburbanisatie de steden zijn gesegregeerd, het verkeer continu vaststaat en de voorzieningen in het centrum minder benut worden. Bij de verdichtingsopgaven leggen wij daarom de focus op ruimte, governance, inclusiviteit, milieu en mobiliteit.
Er wordt gewerkt met verschillende Colombiaanse partners, waaronder Findeter, de bank voor duurzame ontwikkeling. Onze workshops zijn onderdeel van het programma CIUDAT dat o.a. draait om het verdichten van steden rondom openbaar vervoer knooppunten. De workshops worden gegeven in drie steden die deel uitmaken van dat programma, namelijk Bucaramanga, Armenia en Manizales.

De workshops zijn een samenwerking tussen een aantal Nederlandse partijen met eigen expertise:

URBANOS duurzame stedelijke ontwikkeling (Camila Pinzon Cortes en Pepijn Verpaalen) voor stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit en strategie

Berenschot international (Njord Pattiasina) voor procesmanagement en inclusieve steden

Witteveen+Bos (Paul Ravenstijn) voor techniek en integraliteit

TU Delft en World Council of City Data (Nico Tillie) voor urban metabolism en smart city

RVDB (Rob van der Bijl) voor duurzame mobiliteit

Op o.a. de website Gebiedsontwikkeling.nu is een kort verslag verschenen. Klik hier voor het verslag.

Workshops: mei 2015

De workshops worden mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.