Methodologie en pilot voor circulair Winkelcentrum

Methodologie en pilot voor circulair Winkelcentrum 2018-07-17T10:11:05+00:00

Project Description

Groter, nieuwer en beter was de standaard aanpak om winkelcentra te vernieuwen. Corio’s Corporate Social Responsibility ambitie is om via “Entrepreneurship, Education en Employment” bij te dragen aan de “well-being” van de wijkbewoners en de “urban regeneration” van de wijk en stad. Hiervoor was een de standaard aanpak van winkelcentra niet meer passend en daarom heeft Corio N.V. ons gevraagd om een methodologie op te stellen hoe zij hun ambitie in de praktijk kunnen brengen. De methodologie is opgesteld aan de hand van een pilot in Arnhem. Het begrip circulair winkelcentrum is in het project breed opgevat, het betreft materialen, ruimtelijk en mensen.

Wij hebben voorgesteld om economische ketens in de wijk en in de stad te faciliteren. Hiermee krijgen inwoners en bedrijven economische kansen. Via gesprekken met lokale stakeholders is onderzocht wat speelt, wie betrokken kunnen worden en welke rol de nieuwe partijen zouden kunnen krijgen. Vervolgens zijn economische ketens ontwikkeld en zijn voorstellen gedaan hoe een winkelcentrum deze ketens kan faciliteren door ruimtelijk en programmatisch te veranderen. Winkelcentra worden door het faciliteren van ketens beter ingebed in de sociale en economische omgeving. Hiervan profiteren de bewoners, bedrijven, wijk en het winkelcentrum.

Het winkelcentrum is niet alleen meer een uitgiftepunt dat als doel heeft om zo veel mogelijk te verkopen, maar staat ook open voor andere partijen en neemt verkochte spullen ook weer terug. Het winkelcentrum wordt hierdoor circulair; het is onderdeel geworden van een loop die na gebruik de spullen weer accepteert en een nieuw leven geeft. Het winkelcentrum kreeg nieuwe functies en programma’s en nieuwe stakeholders werden betrokken bij het centrum. Doordat nieuwe partijen betrokken worden konden ook sociaaleconomische programma’s ontwikkeld worden. Het doel om de wijk beter te maken waardoor ook het winkelcentrum beter zou functioneren kwam hiermee van de grond. Het project laat goed zien dat stedenbouw kan bijdragen aan de circulaire economie in een gebied door kennis van de lokale economie, sociale cohesie en materialen ontstaat een nieuw soort winkelcentra dat circulair is.

De methodologie is een verdere uitwerking van het concept favourite Meeting Places en wordt nu in heel Europa toegepast. De Erasmus Universiteit maakt een impact meting van de projecten waardoor de financiële en maatschappelijke baten in kaart worden gebracht.

Link naar meer informatie over Corio en hun Corporate Sociale Responsibility beleid.

Opdrachtgever: Corio N.V. afdeling CSR
Uitvoering: 2013