Creating Class: ruimte voor de maak en ambachtelijke industrie

Creating Class: ruimte voor de maak en ambachtelijke industrie 2016-11-30T15:38:28+00:00

Project Description

De corporatie Ymere en het NAi stelden de vraag welke rol Haarlem-Oost vervult in de metropoolregio Amsterdam. Wij hebben de visie Creating Class opgesteld om de wijk sociaaleconomisch te versterken en complementair te laten zijn aan de overige economische knopen in de regio.

De CREATING CLASS © zijn trotse vakmensen en actieve inwoners. Het verenigt uiteenlopende trends in zich, zoals het belang van innovatie en vakmanschap, het belang van het lokale – bijvoorbeeld in de vorm van lokale biologische producten – en de onafhankelijkheid van burgers inzake ruimtelijke ontwikkeling. Haarlem-Oost wordt gezien als het centrum van de Creating Class en Industry. Haarlem-Oost voegt zo waarde toe aan de netwerkstad Metropoolregio Amsterdam door lokale productie (van creatieve ideeën), aanbod van vakmensen en bijzondere voorzieningen en producten.
Creating Class steunt op drie pilaren: de gebruiker, de bereikbaarheid en de marketing. In het gebied wordt volop ruimte gegeven aan organische initiatieven van bewoners – bijvoorbeeld: urban farming, het zelf bouwen van woningen, het beginnen van bedrijven. Hierdoor ontstaan gedifferentieerde gebieden. De openbaar vervoer-tangenten en -dwarsverbanden van de netwerkstad worden verbeterd.
Schalkwijk, Parkwijk en Zuiderpolder zijn de kraamkamers van deze Creating Class, met ruimte voor experiment en goed wonen in een ruime en groene structuur. De Slachthuisbuurt en omliggende buurten vormen een overgangsgebied, een ondernemerswijk met kansen voor kleine bedrijven. Het Slachthuisterrein zelf wordt een multifunctioneel centrum om te leren en te starten met ondernemen. In de Waarderpolder krijgt de Creating Industry de ruimte om door te groeien naar grotere bedrijfs(verzamel)gebouwen, te professionaliseren, samen te  werken en te innoveren.

De Creating Class is ontwikkeld voor de prijsvraag New Harloheim. Onze inzending Creating Class was genomineerd voor de eindprijs en won uiteindelijk de tweede prijs.

Opdrachtgever: Nederlands Architectuur Instituut (Nai)/Het Nieuwe Instituut, Ymere en gemeente Haarlem
Prijsvraag: New Harloheim (tweede prijs)
Uitvoering: 2011 (i.s.m. visueel artiest A. Ramirez)

Vervolg

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur vroeg om voorstellen waarbij de relatie tussen stedenbouw en economie wordt onderzocht. Wij hebben voorgesteld om ons project Creating Class verder te onderzoeken. Ons concept is uit 56 andere voorstellen geselecteerd.
We hebben allereerst een subsidie gekregen om een duidelijke vraagstelling te formuleren, samenwerkingspartners te selecteren en een Plan van Aanpak op te stellen.

Opdrachtgever: Stimuleringsfonds creatieve industrie
Uitvoering: 2012

Het project Creating Class hebben wij veelvuldig gepresenteerd, gepubliceerd en gebruikt omdat het laat zien dat stedenbouw en economie met elkaar verweven zijn. Zelfs na 3 jaar blijft het actueel en is het project in 2015 gepresenteerd bij het productief maken van de Antwerpse haven.