Presentatie Dutch Approach bij AOA Chile

Presentatie Dutch Approach bij AOA Chile

Bij de Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA) de Chile, een Chileense variant van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) heeft Pepijn Verpaalen een presentatie gegeven over de Dutch Approach van stedenbouw. In de Dutch Approach draait het om samenwerking, integrale plannen en het ontwerp als communicatiemiddel. Pepijn heeft de context geschetst waarin de Dutch Approach is ontstaan en toegelicht hoe het stedenbouwkundig ontwerp het middel was om te communiceren en concreet te werken aan opgaven. Hij sloot af met de opgaven waaraan Nederland nu werkt, zoals de circulaire economie, inclusiviteit, participatie en digitalisering.

Pepijn Verpaalen was als coördinator Stedenbouw van de Fontys Academie van Architectuur en Stedenbouw in Chili.  De academie organiseerde daar de Creative Challenge Chile 2019. In deze Challenge werkten studenten van alle Nederlandse academies samen met Chileense studenten aan twee stedenbouwkundige opgaven. De eerste opgave betrof de Marga Marga rivier in Vina del Mar, in Santiago de Chile was de Mapocho rivier het onderwerp van de opgave. In beide steden was de vraag hoe de rivier en de stad verbonden konden worden. De resultaten zijn gepresenteerd in Chili en worden binnenkort tentoongesteld in Nederland.

2019-05-07T11:46:03+00:00 mei 7th, 2019|Amsterdam|Reacties uitgeschakeld voor Presentatie Dutch Approach bij AOA Chile