Bijeenkomst Circulaire gebiedsontwikkeling

Bijeenkomst Circulaire gebiedsontwikkeling

Nederland staat aan de vooravond van de transitie naar een circulaire economie. Deze transitie vraagt om een aantal fundamentele veranderingen, die voelbaar zijn voor gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. Op 7 februari brengen Platform31 en het College van Rijksadviseurs u op de hoogte van de opgedane kennis en uitkomsten van recente projecten rond circulaire gebiedsontwikkeling en wijkaanpak. Belangstellenden zijn van harte welkom om deel te nemen. Wij presenteren ons ontwerpend onderzoek naar de circulaire economie in Wielwijk in Dordrecht. De resultaten hebben wij op 24 februari in Dordrecht gepresenteerd en een kort verslag van het CRA kunt u op hun site lezen door hier te klikken.

Update 8 februari: Een verslag van het onderzoek naar de circulaire wijk is te vinden op de pagina van het College van Rijksadviseurs (klik hier).

Kansen

Circulaire economie biedt kansen om op innovatieve wijze te denken bij gebiedsontwikkeling, herstructurering van bestaande wijken en het versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte. Op 7 februari geven toonaangevende sprekers vanuit verschillende perspectieven hun visie op dit thema. Dagvoorzitter Ruben Maes biedt u de mogelijkheid om al uw vragen te stellen en in gesprek te gaan met vakgenoten.

Ontwerpend onderzoek

Het College van Rijksadviseurs heeft ontwerpend onderzoek laten doen naar de ruimtelijke impact en mogelijke kansen van circulair denken in de transformatie van twee naoorlogse woonwijken: Wielwijk in Dordrecht en De Maten in Apeldoorn. Kan circulair denken naast het sluiten van grondstoffenstromen ook op andere vlakken (sociaal-economisch, gezondheid, leefbaarheid) positieve effecten opleveren voor de wijk? En krijg je bewoners op die manier ook meer begaan en betrokken bij de transitie naar een duurzame samenleving? En wat betekenen de principes van een circulaire economie voor ontwerp, beheer en onderhoud van openbare ruimte?

De stedenbouwkundige ontwerpbureaus Urbanos en Must delen hun de resultaten van dit ontwerpend onderzoek samen met adviesbureau Over Morgen. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Daan Zandbelt reflecteren op de resultaten.

Circulaire oplossingen

In het traject ‘Circulair aanbesteden bij gebiedsontwikkeling’ onderzocht Platform31, in samenwerking met Metabolic, SGS Search en AT Lawyers, de vraagkant van de circulaire economie. Hoe kunnen de principes van circulaire economie de opdrachtgever voorzien in strategie en aanpak om zijn doelen op een duurzame manier te bereiken? Een benadering vanuit het gebiedsniveau maakt het mogelijk om een balans te vinden in circulaire oplossingen voor gebouwen en gebied. Tijdens een serie van vijf masterclasses experimenteerden de deelnemers aan de hand van de casus Lincolnpak in Haarlemmermeer met het opstellen van een circulaire uitvraag. De uitkomsten hiervan delen we graag met u op 7 februari.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van Platform 31. De bijeenkomst wordt gehouden op 7 februari van 10:00 uur tot 12:30 uur bij BlueCity, Maasboulevard 100 in Rotterdam. Deelname is kosteloos.

 

 

2018-04-26T13:17:27+00:00 januari 31st, 2018|Duurzaam, Lezing, Onderzoek, Stedenbouw|Reacties uitgeschakeld voor Bijeenkomst Circulaire gebiedsontwikkeling