Bijdrage Next Level – de Grenzelose Stedenbouw

Bijdrage Next Level – de Grenzelose Stedenbouw

Op donderdagmiddag 3 december organiseert het Stimuleringsfonds de bijeenkomst Next Level – Grenzeloze Stedenbouw. Wat dragen internationale ontwerpprojecten en (ontwerpend) onderzoek bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken? En wat kan de Nederlandse vakgemeenschap leren van de internationale ervaringen? Deze vragen staan centraal in drie parallelsessies. Thema’s zijn de verbetering van woon- en werkomstandigheden in opkomende economieën, de kracht van ontwerp in complexe wateropgaven en ‘lessons learned’. Wij vertellen over ons lopend onderzoek naar de resultaten van de internationale initiatieven die ondersteund zijn vanuit het Stimuleringsfonds.

De wijze waarop Nederlandse ontwerpers stedelijke vraagstukken benaderen is internationaal onderscheidend. Typerend is de oplossingsgerichte ruimtelijke planning in samenwerking met vele stakeholders. Ontwerpend onderzoek wordt hierbij ingezet voor het ontwikkelen van meerdere langetermijnscenario’s. Veelal is dit onderzoek gekoppeld aan voorbeeldprojecten op locatie waar ruimte is voor experiment. Hierbij ontstaat ook nieuwe kennis en ervaring die waardevol is om met vakgenoten in Nederland te delen. In de parallelsessies gebeurt dit aan de hand van projecten in onder meer; Bandung, Lagos, Bogotá, en Seoul.

Aanmelden en sessiekeuze
U wordt verzocht zich aan te melden en uw keuze voor de parallelsessie aan te geven via architectuur@stimuleringsfonds.nl o.v.v. ‘aanmelden Next Level – Grenzeloze Stedenbouw’. Vermeld hierbij uw eerste en tweede keuze. Er is beperkt plaats. Bij vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Zineb Seghrouchni, adjunct-secretaris van de Deelregeling Architectuur, 010 4361600, z.seghrouchni@stimuleringsfonds.nl

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het Rijkscultuurfonds op het gebied van architectuur, vormgeving en e-cultuur. Het fonds stimuleert de kwaliteit van ontwerp, bevordert onderzoek, analyse en reflectie, experiment, talentontwikkeling, goed opdrachtgeverschap en internationalisering. Internationale projecten op het gebied van grootstedelijke vraagstukken kunnen worden ingediend bij de Deelregeling Architectuur of bij de Deelregeling Internationalisering. Het Stimuleringsfonds ondersteunt niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk. Dat doet het fonds door onderwerpen te agenderen of bijeenkomsten te organiseren, zoals expertmeetings, werk- en presentatiebijeenkomsten.

Programma parallelsessies
Het programma gaat direct van start met de volgende drie parallelsessies waar u zich voor kunt inschrijven.

Stephanie Akkaoui Hughes – AKKA Architects
AKKA: ‘Architecting Interaction’ richt zich op het creëren van situaties die interactie bevorderen. Hughes beweegt daarbij telkens tussen universele principes en lokale ervaringen, ze pleit voor een verschuiving van rollen van ‘dictators’ naar ‘facilitators’.

Marthijn Pool – Space & Matter
Experimenteel en superlokaal project de De Ceuvel neemt een grote vlucht in Seoul. Hoe implementeer je de kern van zo’n project in een totaal andere context?

Peter Vanden Abeele – Maat-Ontwerpers
Internationalisering in en uit Vlaanderen, schuchtere pogingen van kleinschalige ontwerppraktijk.

Aglaée Degros – Artgineering
In Nederland is vrije ruimte voor ontwerpend onderzoek en het verdiepen van kennis, hierdoor heeft Artgineering zich in een niche kunnen ontwikkelen. Dit heeft tot bouwprojecten in de Euregio geleid. Lessen worden getrokken uit die implementatie in Europese context, zoals omgaan met corruptie en politisering van stedenbouw.

Pepijn Verpaalen – Urbanos
Hoe ga je als ontwerper aan de slag in het buitenland? De tussenstand van een lopend onderzoek naar het internationale werkterrein van ontwerpers.

voorzitter Lada Hršak – Buro LADA

2015-11-28T14:48:14+00:00 november 28th, 2015|Internationaal, Lezing, Onderzoek, Publicatie|Reacties uitgeschakeld voor Bijdrage Next Level – de Grenzelose Stedenbouw