Zelfbouw op stedenbouwkundig schaalniveau

Zelfbouw op stedenbouwkundig schaalniveau 2017-05-19T10:09:04+00:00

Project Description

Het rijk en vele gemeenten stimuleren particulier en collectief opdrachtgeverschap: zelfbouw waarbij de bewoner of meerdere bewoners samen een (woon)gebouw realiseren en waarbij de volledige juridische zeggenschap over, en verantwoordelijkheid voor het gebruik van de grond, het ontwerp, de bouw en het beheer ligt bij een of meer bewoners. Nu hier op het schaalniveau van het (woon)gebouw de nodige ervaringen mee zijn opgedaan, is het de moeite waard te verkennen of zelfbouw ook op een stedenbouwkundig niveau kansen biedt. Kan ook op het vlak van de stedenbouw particulier en collectief opdrachtgeverschap georganiseerd worden? Onder welke voorwaarden zijn zelfbouwers bereid hiervoor zeggenschap te nemen? Welke rol kan de ontwerper hierin spelen? En wat vraagt dit nog aan condities vanuit de overheid ? Almere dient als casus.

Geïnteresseerd in het onderwerp? Kijk dan ook eens naar het haalbaarheidsonderzoek dat wij voor de gemeente Schermer hebben uitgevoerd. Zelfbouw betekent namelijk ook dat gemeenten op andere manieren gaan handelen en communiceren en wij hebben hiervoor een Plan van Aanpak gemaakt met een case study.

Onderzoek voor Nederland wordt Anders
Jaar: 2010